İLMAR

Hayırlara Anahtar, Şerlere Kilit

ETKİNLİKLER

4 – 5 EYLÜL 2015 TEVHİDİ SOSYAL DÜŞÜNCE ÇALIŞTAYI / KIRŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

TÜRK –İSLAM DÜNYASI ÖZGÜN (TEVHİDİ)  SOSYAL İLİMLER ÇALIŞTAYI

4-5 EYLÜL 2015, KIRŞEHİR

SONUÇ BİLDİRGESİ ÖZETİ

Siz değerli hocalarımızın katılımları ile 4-5 Eylül 2015 tarihleri arasında, Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesi ile İLMAR işbirliği çerçevesinde Türk-İslam Dünyası Özgün (Tevhidi) Sosyal İlimler Çalıştayının ikincisi TEVHİDÎ SOSYAL DÜŞÜNCE konusu üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, başta Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya Beyefendi olmak üzere ülkemizde 20’ye yakın üniversiteden yaklaşık 70 öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Çalıştaya katılan yetmiş öğretim üyesi hocalarımız, kıymetli görüşlerini paylaşarak, “Tevhidi Sosyal Düşünce” konusunda çıktığımız yolda bizlere özellikle “Uzmanlık Alan Esaslı” masa çalışması etrafında değerli katkılarıyla, görüşleriyle ve konunun gelişmesine ve Türkiye gündemine giderek taşınması konusundaki teşvikleri ile geleceğe güvenle yürüme konusunda bizlere ışık tutmuşlardır.

Bu vesile ile İLMAR olarak başta Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Vatan Karakaya Hocamıza, Ahi Evran Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Rüştü Yeşil ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan başta olmak üzere, üniversitenin diğer öğretim üyelerinin kıymetli katkılarından ve misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımızı sunar, tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Aynı zamanda, Çalıştay’a katılım sağlayarak değer katan, katılımcı hocalarımıza, üniversitelerin diğer birimlerindeki değerli yöneticilere, İLMAR’ın çalışma ekibine ilgi ve hissiyat paylaşımlarından dolayı da teşekkürlerimizi bildirmek isteriz.

Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK

 İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı 

Yapılan çalıştay sonucunda yaklaşık 30 maddelik bir sonuç bildirgesi ortaya çıkmıştır. Çok geniş bir muhtevaya sahip olmasına rağmen bir kaç madde ile bu bildirgeyi özetleyecek olursak;

1-    Tüm ilim alanlarında, “Tevhidî Sosyal Düşünce” anlayışına dayanan, kendi medeniyet değerlerimizden beslenen ilmî bilgi üretilmesinin gerekliliği, tüm katılımcı ilim adamlarınca ortak fikir olarak benimsenmiştir. 

2-    Modernist bilgi üretme ve düşünce yöntemi olan Pozitivist akıl, parçalayıcı ve atomize edici iken Tevhidi akıl,  bütünler, “bir” lik sağlar. Sosyal ilimleri bu eksenden yeniden okumak gerekmektedir.

3-    Pozitivist düşüncenin dayattığı indirgemeci yaklaşımını kendi yöntemimiz sanarak sosyal ilimleri ele alıyoruz. Bundan uzaklaşılması gereği vardır.  Pozitivist yöntem aydınımızın Batı’ya bağımlı düşünmesine yol açmakta, “özgüvensizlik” yaratmaktadır. Tevhidi yöntem ile bilgi üretilmesine geçilmesinin gerekliliği aciliyet arz etmektedir.

4-    Türk üniversitelerindeki pozitivist yönteme dayalı zihinsel alışkanlıkların hala egemen zihniyet olarak varlığını sürdürmektedir. Bunun aşılması yönünde ilmi ve güven duyucu çalışmaların araştırmaların yaygınlık kazandırılması gerekir. 

İlgili Videolar

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın Açılış Konuşmaları

İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Şimşek’in Sunum Konuşmaları